วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การนั่งสมาิธิ



เริ่มจากท่านั่งก่อนนะครับ หากใครสามารถนั่งสมาธิเพชรซึ่งเป็นท่าที่พระพุทธเจ้าใช้นั้นจะช่วยให้ดำรงกายอยู่ได้ดีมากนะครับ ตามรูปด้านล่าง สำหรับการนั่งสมาธิก็มีไฟล์เสียงแนะนำด้านล่างเช่นกันครับ ขอให้ทุกท่านได้ความสงบจากการปฏิบัตินะครับ (คล็ดลับผู้เริ่มต้น แนะนำนั่งครั้งละ 5 นาทีก่อนเป็นเวลาเริ่มต้นครับ ทำทุกวันโดยอาจเลือกเป็นเช้า หรือ ก่อนนอน และค่อยเพิ่มเวลาขึ้นครับ สำคัญคือต้องทำทุกวัน ให้สม่ำเสมอครับ



 การปูพื้นฐานสมาธิ click ฟังไฟล์เสียงที่รูป
 
























ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น