วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

นิทานชาดก


นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ที่พระองค์แสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี


กลัณฑุกชาดก

ชาดกว่าด้วยมารยาทส่อสกุล click ที่รูป
Part 1/2

Part 2/2

คิชฌชาดก

ชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณ click ที่รูป
Part 1/2

 Part 2/2

สสปัณฑิตชาดก

ชาดกว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทาน click ที่รูป
 Part 1/2

 Part 2/2

มาลุตชาดก

ชาดกว่าด้วยการถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ click ที่รูป
Part 1/2

Part 2/2

วิโรจนชาดก

ชาดกว่าด้วยความไม่เจียมตน click ที่รูป
Part 1/2

Part 2/2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น