วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พุทธประวัติ


 พุทธประวัติ 01 ปัญจมหาวิโลกนะ click ที่รูป
   พุทธประวัติ 02 ปฏิสนธิในครรภ์มารดา  click ที่รูป

 

 

   พุทธประวัติ 03 ประสูติ ณ ลุมพินี click ที่รูป

 พุทธประวัติ 04 พราหมณ์ทำนายลักษณะ click ที่รูป

 

 

   พุทธประวัติ 05 นั่งเข้าปฐมฌาน  click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 06 อภิเษกสมรส click ที่รูป

 

 

พุทธประวัติ 07 เทวทูตทั้ง 4 click ที่รูป

พุทธประวัติ 08 เสด็จออกบรรพชา  click ที่รูป

 

 

   พุทธประวัติ 09 อาฬารดาบส-อุทกดาบส  click ที่รูป

 

 

    พุทธประวัติ 10 บำเพ็ญทุกรกิริยา  click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 11 นางสุชาดาถวายมธุปายาส  click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 12 มารผจญ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 13 ตรัสรู้ click ที่รูป

 

 

   พุทธประวัติ 14 ธิดามารยั่วยวน click ที่รูป

 

 

   พุทธประวัติ 15 พญานาคมุจลินท์ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 16 โปรดปัญจวัคคีย์ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 17 โปรดพระยสะ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 18 ภัททวัคคีย์ click ที่รูป


 

   พุทธประวัติ 19 อาทิตตปริยายสูตร click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 20 วัดแรกในพระพุทธศาสนา click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 21 อัครสาวกบรรพชา click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 22 หัวใจพระพุทธศาสนา click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 23 โปรดประยูรญาติ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 24 บิณฑบาตคือพุทธวงศ์ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 25 พาพระนันทะท่องสวรรค์ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 26 พระอานนท์ขอพร 8 ประการ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 27 พระเทวทัตทำสังฆเภท click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 28 พระเจ้าอชาตศัตรู click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 29 พุทธบิดานิพพาน click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 30 กำเนิดภิกษุณีสงฆ์ click ที่รูป

 

 

    พุทธประวัติ 31 ยมกปาฏิหาริย์ click ที่รูป

 

 

พุทธประวัติ 32 รอยพระพุทธบาท click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 33 เวรัญชพราหมณ์ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 34 อหิงสกะ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 35 โปรดพกาพรหม click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 36 มารดลใจพระอานนท์ click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 37 ปลงสังขาร click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 38 บิณฑบาตมื้อสุดท้าย click ที่รูป

 

 

   พุทธประวัติ 39 สังเวชนียสถาน click ที่รูป

 

 

  พุทธประวัติ 40 อัปมาเทน สัมปาเทถ click ที่รูป

 

 

2 ความคิดเห็น:

  1. กำลังไล่ดูทีละตอน เมื่อก่อนตอนสมัยมัธยม ชอบฟังพุทธประวัติแบบเปิดเป็นเทปให้ฟัง เพราะฟังแล้วรู้สึกดีเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้อย่างดี พากย์ใส่เทปฟังแล้วสนุกดีและได้ความรู้ด้วยครับ

    ตอบลบ
  2. ครับ จะทยอยนำ้ข้อมูลที่น่าสนใจมาเข้า Blog เรื่อยๆนะครับ

    ตอบลบ