วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทาน ศีล ภาวนา (ผลของการปฏิบัติ)


วิธีการสร้างบุญบารมี click ฟังไฟล์เสียงที่รูป

การสร้างบุญบารมีจะสร้างอย่างไรให้เป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้คุณค่ามากที่สุด
ในพระุพุทธศาสนามี 3 ลักษณะคือ การให้ทาน การถือศีล การภาวนา 
จะทำอย่างไรให้ได้บุญบารมีมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น